TARU SU MİSYONU VİZYONU

Misyon

image1

Ülkemiz kişi başına düşen kullanılabilir su miktarı olarak "SU FAKİRİ" bir ülkedir.

Bu sebepten hareketle, ülkemizde ve çevremizde suyun tekrar kazanılarak, kullanıma sokulması ile atık su miktarını azaltmak.

Kullanılan suyun kalitesini arttırarak nitelikli suyu korumak.

Sularda kimyasal kullanımını azaltarak çevreye ve insana faydalı olmak.

Kirlenen doğal su kaynaklarını (göletleri, gölleri, dereleri v.b) temizleyerek ve arıtarak tekrar doğal hayata kazandırmaktır.

Vizyonumuz

image2

Sadece Türkiye'de değil, önce bölgemizde, sonra dünyada "SÜRDÜRÜLEBİLİR SU" bilincini insanlara aşılamak.

Sürdürülebilir su konusunda dünyada bir marka olmak