image9

TARU SU TEKNOLOJİLERİ

Bilinen arıtma yöntemlerinden farklı bir yaklaşımla TARU SU arıtma işlemini gerçekleştirmektedir.

Elektroliz ana başlığında sudaki kirlilikleri alır, suda istenilen şartları sağlar.

TARU SU aşağıdaki alt teknolojileri kullanarak, yüksek ve ölçülebilir arıtım performansı sağlar.

Alt Teknolojilerimiz

image10

Elektrokoagülasyon

Elektrokoagülasyon, elektroliz sonucunda anotun çözülmesi ile arıtılacak suda madde-hidroksil floklarının oluşturulmasıdır. diğer bir deyişle, suda çözünmüş olan kimyasal dengede olan yapıları elektriksel kuvvetle birbirinden ayılması ve hidroksil iyonları ile floklanarak suda askıdaki katı madde haline getirilme işlemidir. 

Elektrokoagülasyonda 3 işlem oluşur:

  • Elektrodların yüzeyinde elektrolitik oluşumlar
  • Sıvı fazda koagülant oluşumu
  • Çözünebilir veya kollodial kirleticilerinin yapısı bozularak giderimi

image11

Elektroflokülasyon

Elektrokoagülasyon sonucu floklanan madde-hidroksil iyonlarının sudan hafif olanlarının su yüzeyine, ağır olanların suyun dibine inmesi işlemdir. Bu şekilde , arıtılmış su ile kirleticiler birbirinden ayrılmış olur.


image12

Elektrooksidasyon

Müşterilere sizinle çalışmaya karar vermeleri için bir neden gösterin.